Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

FIL: Sostres Inclinats. Lloses Massisses

FIL701

  

Encontre de lloses inclinades en biga carener.

FIL702

  

Encontre de lloses inclinades en biga carener plana.

FIL703

  

Encontre de lloses inclinades en biga carener despenjada.

FIL704

  

Encontre de lloses inclinades en biga carener amb armadures construïdes in situ.

FIL705

  

Encontre de sostres inclinats en biga aiguafons amb armadures construïdes in situ.

FIL706

  

Suport en extrem de vano sobre paret de fàbrica resistent paral·lela a la inclinació de la coberta.

FIL707

  

Suport en extrem de vano sobre paret de fàbrica resistent perpendicular a la inclinació de la coberta.

FIL708

  

Suport en extrem de vano sobre paret de fàbrica resistent amb qualsevol inclinació respecte a la de la coberta.

FIL709

  

Suport entre vanos sobre paret de fàbrica resistent paral·lela a la inclinació de la coberta.

FIL710

  

Suport entre vanos sobre paret de fàbrica resistent perpendicular a la inclinació de la coberta.

FIL711

  

Suport entre vanos sobre paret de fàbrica resistent amb qualsevol inclinació respecte a la de la coberta.

FIL712

  

Suport en extrem de vano sobre muret de formigó paral·lel a la inclinació de la coberta.

FIL713

  

Suport en extrem de vano sobre muret de formigó amb qualsevol inclinació respecte a la de la coberta.

FIL714

  

Suport entre vanos sobre muret de formigó paral·lel a la inclinació de la coberta.

FIL715

  

Suport entre vanos sobre muret de formigó amb qualsevol inclinació respecte a la de la coberta.

FIL716

  

Suport en extrem de vano sobre biga despenjada paral·lela a la inclinació de la coberta.

FIL717

  

Suport en extrem de vano sobre biga despenjada amb qualsevol inclinació respecte a la de la coberta.

FIL718

  

Suport entre vanos sobre biga plana paral·lela a la inclinació de la coberta.

FIL719

  

Suport entre vanos sobre biga plana amb qualsevol inclinació respecte a la de la coberta.

FIL720

  

Suport entre vanos sobre biga despenjada paral·lela a la inclinació de la coberta.

FIL721

  

Suport entre vanos sobre biga despenjada amb qualsevol inclinació respecte a la de la coberta.

FIL722

  

Suport en extrem de vano sobre biga metàl·lica paral·lela a la inclinació de la coberta.

FIL723

  

Suport en extrem de vano sobre biga metàl·lica perpendicular a la inclinació de la coberta.

FIL724

  

Suport entre vanos sobre biga metàl·lica paral·lela a la inclinació de la coberta.

FIL725

  

Suport entre vanos sobre biga metàl·lica amb qualsevol inclinació respecte a la de la coberta.

FIL726

  

Canvi de cantell en línia de pilars.

FIL727

  

Canvi de cota amb desnivell menor que el cantell de la llosa.

FIL728

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell de la llosa en línia de pilars.

FIL729

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell de la llosa en zona intermèdia de vano.

FIL730

  

Reforç de buit no previst en llosa massissa.

FIL731

  

Buit en llosa massissa resolt amb bigues perimetrals

FIL732

  

Buit en extrem amb biga de cantell despenjada.

FIL733

  

Reforç de cosit en cantonada de buits.

FIL734

  

Vora de voladís amb armat mínim en extrem perpendicular a la inclinació de la coberta.

FIL735-A

  

Detall de vora extrem de llosa perpendicular a la inclinació de la coberta.

FIL735-B

  

Detall de vora extrem de llosa vertical.

FIL735-C

  

Detall de vora extrem de llosa horizontal.

FIL736

  

Doblegament en losas massissa.

FIL737

  

Encontre en barbacana de sostre inclinat amb sostre pla. Losas massissa. Biga plana.

FIL738

  

Encontre en barbacana de sostre inclinat unidireccional de biguetes autopotants amb sostre pla. Losas massissa. Biga plana.

FIL739

  

Encontre en barbacana de sostre inclinat unidireccional de biguetes autopotants paralelas amb sostre pla. Losas massissa. Biga plana.

FIL740

  

Encontre en barbacana de sostre inclinat acabament en cornisa amb sostre pla.

FIL741

  

Encontre en barbacana de sostre inclinat unidireccional de biguetes autopotants acabament en cornisa amb sostre pla. Losas massissa. Biga plana.

FIL742

  

Encontre en barbacana de sostre inclinat unidireccional de biguetes autopotants paralelas acabament en cornisa amb sostre pla. Losas massissa. Biga plana.

FIL743

  

Encontre en barbacana de sostre inclinat amb sostre pla. Losas massissa. Biga de cantell.

FIL744

  

Encontre en barbacana de sostre inclinat unidireccional de biguetes autopotants amb sostre pla. Losas massissa. Biga de cantell.

FIL745

  

Encontre en barbacana de sostre inclinat unidireccional de biguetes autopotants paralelas amb sostre pla. Losas massissa. Biga de cantell.

FIL746

  

Encontre en barbacana de sostre inclinat amb sostre pla. Voladís amb rebliment. Losas massissa. Biga de cantell.

FIL747

  

Encontre en barbacana de sostre inclinat unidireccional de biguetes autopotants amb sostre pla. Voladís amb rebliment. Losas massissa. Biga de cantell.

FIL748

  

Detalls de pilars metàl·lics. Pilar central en llosa inclinada.

FIL749

  

Detalls de pilars metàl·lics. Pilar de mitgera en llosa inclinada. Pendent descendent.

FIL750

  

Detalls de pilars metàl·lics. Pilar de mitgera en llosa inclinada. Pendent ascendent.

FIL751

  

Detalls de pilars metàl·lics. Pilar de mitgera en llosa inclinada.

FIL752

  

Detalls de pilars metàl·lics. Pilar de cantonada en llosa inclinada. Pendent descendent.

FIL753

  

Detalls de pilars metàl·lics. Pilar de cantonada en llosa inclinada. Pendent ascendent.

FIL754

  

Detalls de pilars metàl·lics. Biga carener.

FIL755

  

Detalls de pilars metàl·lics. Biga carener.

FIL756

  

Detalls de pilars metàl·lics. Biga aiguafons paral·lela al pendent.

FIL757

  

Detalls de pilars metàl·lics. Biga aiguafons perpendicular al pendent.

Detalls Constructius de forjats inclinats

Comanda dels detalls constructius