Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls constructius de forjats inclinats

 
   

Detall de vora extrem de llosa horizontal.

   

FIL735-C

   


  • El recobriment lateral de la biga (cèrcol) de vora ha de ser d'uns 5 cm per a que les potes dels negatius que voregen aquesta tinguin el recobriment adequat. El coster ha de quedar separat dels estreps 5 cm.