Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls constructius de forjats inclinats

 
   

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell de la llosa en línia de pilars.

   

FIL728

   


  • Els estreps han de ser capaços de resistir els esforços tallants a l'element transversal i suspendre el sostre inferior.