Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls Constructius de forjats inclinats

Comanda dels detalls constructius

   

Buit en llosa massissa resolt amb bigues perimetrals

   

FIL731

   


  • En funció de les geometries disponibles, aquest detall ha de ser adequadament acotat.

  • No es recomana col·locar barres de diàmetre superior al Ø12.