Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls constructius de forjats inclinats

 
   

Suport en extrem de vano sobre muret de formigó amb qualsevol inclinació respecte a la de la coberta.

   

FIL713

   


  • Les armadures exteriors del muret s'han de doblegar i penetrar en la capa de compressió una longitud major o igual a Lh (>=30 cm).

  • Els 4Ø12 de coronació del muret són molt aconsellables per a evitar fissuracions de retracció i reforçar el mecanisme resistent del muret com a biga-paret.