Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

EHR: Sostres bidireccionals

EHR598

  

Quadre de característiques. Dades del sostre. Bidireccional de blocs perduts. (Quadre Tipus I).

EHR599

  

Quadre de característiques. Dades del sostre. Bidireccional de blocs perduts. (Quadre Tipus II).

EHR698

  

Quadre de característiques. Dades del sostre. Bidireccional de cassetó recuperable. (Quadre Tipus I).

EHR699

  

Quadre de característiques. Dades del sostre. Bidireccional de cassetó recuperable. (Quadre Tipus II).

EHR501

  

Suport en extrem de vano sobre paret de fàbrica resistent. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR601

  

Suport en extrem de vano sobre paret de fàbrica resistent. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR502

  

Suport entre vanos sobre paret de fàbrica resistent. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR602

  

Suport entre vanos sobre paret de fàbrica resistent. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR505

  

Detall de vora extrem. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR605

  

Detall de vora extrem. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR506

  

Biga plana interior. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR606

  

Biga plana interior. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR507

  

Extrem de vano sobre biga de cantell despenjada. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR607

  

Extrem de vano sobre biga de cantell despenjada. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR508

  

Extrem de vano sobre biga de cantell invertida. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR608

  

Extrem de vano sobre biga de cantell invertida. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR509

  

Biga de cantell despenjada interior. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR609

  

Biga de cantell despenjada interior. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR510

  

Biga de cantell invertida interior. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR610

  

Biga de cantell invertida interior. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR011

  

Armadura de muntatge d'àbac central amb pilar de formigó.

EHR012

  

Armadura de muntatge d'àbac de mitgera amb pilar de formigó.

EHR013

  

Armadura de muntatge d'àbac d'angle amb pilar de formigó.

EHR517

  

Secció d'àbac central despenjat. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR617

  

Secció d'àbac central despenjat. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR020

  

Tirants verticals en extrem de voladiu per unificar deformacions.

EHR022

  

Reforç a punxonament amb barres a 45º disposades radialment.

EHR523

  

Canvi de cantell en línia de pilars. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR623

  

Canvi de cantell en línia de pilars. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR524

  

Canvi de cantell en vano intermedi. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR624

  

Canvi de cantell en vano intermedi. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR525

  

Canvi de cota amb desnivell menor que el cantell del sostre. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR625

  

Canvi de cota amb desnivell menor que el cantell del sostre. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR526

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell del sostre en línia de pilars. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR626

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell del sostre en línia de pilars. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR527

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell del sostre en zona intermèdia vano. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR627

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell del sostre en zona intermèdia vano. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR528

  

Transició a llosa massissa del mateix cantell en voladiu. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR628

  

Transició a llosa massissa del mateix cantell en voladiu. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR529

  

Transició a llosa massissa de menor cantell en voladiu enrasada superiorment. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR629

  

Transició a llosa massissa de menor cantell en voladiu enrasada superiorment. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR530

  

Transició a llosa massissa de menor cantell en voladiu enrasada inferiorment. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR630

  

Transició a llosa massissa de menor cantell en voladiu enrasada inferiorment. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR531

  

Vall d'ascensor penjat del sostre. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR631

  

Vall d'ascensor penjat del sostre. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR032

  

Forat no previst al càlcul interferint nervis. Sostre bidireccional.

EHR033

  

Forat interferint nervis resolt amb bigues perimetrals. Sostre bidireccional.

EHR034

  

Forat en extrem amb biga de cantell invertida. Sostre bidireccional.

EHR035

  

Forat en extrem amb biga de cantell despenjada. Sostre bidireccional.

EHR036

  

Transició entre graelles de diferent orientació.

EHR037

  

Eixample del nervi a la sortida de l'àbac per augmentar la seva resistència a esforç tallant eliminant blocs alleugerants.

EHR038

  

Reforç de cosit en angle de forats.

EHR039

  

Forat inevitable en biga de vora.

EHR540

  

Reforç de nervis a tallant en sortida de l'àbac mitjançant barres a 45°. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR640

  

Reforç de nervis a tallant en sortida de l'àbac mitjançant barres a 45°. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR840

  

Reforç de nervis a tallant en sortida d'àbac mitjançant espirals. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR940

  

Reforç de nervis a tallant en sortida d'àbac mitjançant espirals. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR541

  

Biga en voladiu perpendicular a la biga de vora. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR641

  

Biga en voladiu perpendicular a la biga de vora. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR542

  

Biga de lligat mínima en vora de voladiu. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR642

  

Biga de lligat mínima en vora de voladiu. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR043

  

Tipologia d'estreps en bigues de sostres bidireccionals.

EHR544

  

Junt de dilatació a mitja fusta. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR644

  

Junt de dilatació a mitja fusta. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR545

  

Llosa inclinada en planta baixa damunt de mur per a la formació d'escala. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR645

  

Llosa inclinada en planta baixa damunt de mur per a la formació d'escala. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR546

  

Junt de dilatació en biga de cantell. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR646

  

Junt de dilatació en biga de cantell. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR547

  

Encontre de sostres inclinats en biga carener. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR647

  

Encontre de sostres inclinats en biga carener. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR048

  

Enjovament de bigues interiors. Sostre bidireccional.

EHR049

  

Armat de bigues de vora amb torsió entre pilars.

EHR050

  

Biga en mènsula.

EHR551

  

Transició a llosa massissa amb el mateix cantell amb sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR651

  

Transició a llosa massissa amb el mateix cantell amb sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR552

  

Canvi de cantell en línia de pilars. Sostre bidireccional. Blocs perduts amb llosa massissa.

EHR652

  

Canvi de cantell en línia de pilars. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable amb llosa massissa.

EHR553

  

Canvi de cantell en vano intermedi. Sostre bidireccional. Blocs perduts amb llosa massissa.

EHR653

  

Canvi de cantell en vano intermedi. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable amb llosa massissa.

EHR554

  

Canvi de cota amb desnivell menor que el cantell del sostre. Llosa massissa superior amb sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR654

  

Canvi de cota amb desnivell menor que el cantell del sostre. Llosa massissa superior amb sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR555

  

Canvi de cota amb desnivell menor que el cantell del sostre. Llosa massissa inferior amb sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR655

  

Canvi de cota amb desnivell menor que el cantell del sostre. Llosa massissa inferior amb sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR556

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell del sostre en línia de pilars. Llosa massissa superior amb sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR656

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell del sostre en línia de pilars. Llosa massissa superior amb sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR557

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell del sostre en línia de pilars. Llosa massissa inferior amb sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR657

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell del sostre en línia de pilars. Llosa massissa inferior amb sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR558

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell del sostre en zona intermèdia vano. Llosa massissa superior amb sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR658

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell del sostre en zona intermèdia vano. Llosa massissa superior amb sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHR559

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell del sostre en zona intermèdia vano. Llosa massissa inferior amb sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHR659

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell del sostre en zona intermèdia vano. Llosa massissa amb sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

Detalls Constructius metàl·lics, de formigó i mixtos