Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls Constructius metàl·lics, de formigó i mixtos

 
   

Junt de dilatació en biga de cantell.

Sostre bidireccional.

Blocs perduts.

   

EHR546

   


  • Els estreps de les bigues del tacó de suport s'han de calcular per absorbir la flexió total dels tacons.

  • Ha de comprovar que la totalitat de la superfície de contacte del junt tingui material elàstic que eviti qualsevol contacte directe entre formigons.