Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls Constructius metàl·lics, de formigó i mixtos

 
   

Biga en mènsula.

   

EHR050

   


  • Encara que les armadures poden ancorar-se rectes amb una longitud lb corresponent, recomanem que acabin en potes de 20 cm, ja que qualsevol error de muntatge en aquests casos pot tenir greus conseqüències.