Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls Constructius metàl·lics, de formigó i mixtos

Comanda dels detalls constructius

   

Armadura de muntatge d'àbac central amb pilar de formigó.

   

EHR011

   


  • Les creuetes del 2Ø16+2Ø12 poden tenir estreps o no segons el punxonament. La grandària dels estreps s'ha de definir en cada cas especial. Els estreps poden disposar-se simplement com a elements verticals que serveixin de suport als plànols d'armadures superiors, encara que és suficient, en general, les armadures de repart entre nervis per a complir aquesta funció si es suporten en els blocs perduts. En els recuperables, aquestes armadures s'han de suportar en soles per a evitar que descansin als motlles de plàstic i es quedin sense recobriment.

  • Les armadures indicades tenen un àmbit d'aplicació en obres d'habitatges habituals; en obres diferents s'han d'adaptar a les seves condicions particulars.