Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

EAM: Sostres mixtos

EAM101

  

Acabament en extrem de vano sobre biga metàl·lica. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EAM201

  

Suport en extrem de vano sobre biga metàl·lica. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EAM301

  

Suport en extrem de vano sobre biga metàl·lica. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EAM401

  

Suport en extrem de vano sobre biga metàl·lica. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EAM501

  

Suport en extrem de vano sobre biga metàl·lica. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EAM601

  

Suport en extrem de vano sobre biga metàl·lica. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EAM701

  

Suport en extrem de vano sobre biga metàl·lica. Llosa massissa.

EAM202

  

Suport en extrem de vano amb sostre embegut en biga metàl·lica despenjada. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EAM302

  

Suport en extrem de vano amb sostre embegut en biga metàl·lica despenjada. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EAM402

  

Suport en extrem de vano amb sostre embegut en biga metàl·lica despenjada. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EAM502

  

Suport en extrem de vano amb sostre embegut en biga metàl·lica despenjada. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EAM602

  

Suport en extrem de vano amb sostre embegut en biga metàl·lica despenjada. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EAM702

  

Suport en extrem de vano amb sostre embegut en biga metàl·lica despenjada. Llosa massissa.

EAM203

  

Suport en extrem de vano amb sostre embegut en biga metàl·lica de cantell inferior. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EAM303

  

Suport en extrem de vano amb sostre embegut en biga metàl·lica de cantell inferior. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EAM403

  

Suport en extrem de vano amb sostre embegut en biga metàl·lica de cantell inferior. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EAM503

  

Suport en extrem de vano amb sostre embegut en biga metàl·lica de cantell inferior. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EAM603

  

Suport en extrem de vano amb sostre embegut en biga metàl·lica de cantell inferior. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EAM703

  

Suport en extrem de vano amb sostre embegut en biga metàl·lica de cantell inferior. Llosa massissa.

EAM104

  

Acabament entre vanos sobre biga metàl·lica. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EAM204

  

Suport entre vanos sobre biga metàl·lica. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EAM304

  

Suport entre vanos sobre biga metàl·lica. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EAM404

  

Suport entre vanos sobre biga metàl·lica. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EAM504

  

Suport entre vanos sobre biga metàl·lica. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EAM604

  

Suport entre vanos sobre biga metàl·lica. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EAM704

  

Suport entre vanos sobre biga metàl·lica. Llosa massissa.

EAM205

  

Suport entre vanos amb sostre embegut en biga metàl·lica despenjada. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EAM305

  

Suport entre vanos amb sostre embegut en biga metàl·lica despenjada. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EAM405

  

Suport entre vanos amb sostre embegut en biga metàl·lica despenjada. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EAM505

  

Suport entre vanos amb sostre embegut en biga metàl·lica despenjada. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EAM605

  

Suport entre vanos amb sostre embegut en biga metàl·lica despenjada. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EAM705

  

Suport entre vanos amb sostre embegut en biga metàl·lica despenjada. Llosa massissa.

EAM206

  

Suport entre vanos amb sostre embegut en biga metàl·lica de cantell inferior. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EAM306

  

Suport entre vanos amb sostre embegut en biga metàl·lica de cantell inferior. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EAM406

  

Suport entre vanos amb sostre embegut en biga metàl·lica de cantell inferior. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EAM506

  

Suport entre vanos amb sostre embegut en biga metàl·lica de cantell inferior. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EAM606

  

Suport entre vanos amb sostre embegut en biga metàl·lica de cantell inferior. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EAM706

  

Suport entre vanos amb sostre embegut en biga metàl·lica de cantell inferior. Llosa massissa.

EAM507

  

Muntatge d'àbac central amb pilar metàl·lic. Sostre bidireccional.

EAM707

  

Muntatge d'àbac central amb pilar metàl·lic. Llosa massissa.

EAM508

  

Muntatge d'àbac de mitgera amb pilar metàl·lic. Sostre bidireccional.

EAM708

  

Muntatge d'àbac de mitgera amb pilar metàl·lic. Llosa massissa.

EAM509

  

Muntatge d'àbac d'angle amb pilar metàl·lic. Sostre bidireccional.

EAM709

  

Muntatge d'àbac d'angle amb pilar metàl·lic. Llosa massissa.

EAM010

  

Enllaç intermedi de pilar metàl·lic amb àbac. Placa amb rigiditzadors.

EAM011

  

Enllaç intermedi de pilar metàl·lic amb àbac. Placa sense rigiditzadors.

EAM012

  

Enllaç de pilar de formigó parcialment fora del perímetre del sostre mitjançant perfil metàl·lic.

EAM013

  

Acoblament de pilar metàl·lic amb pilar inferior de formigó.

EAM014

  

Suport simple en extrem de vano. Biga metàl·lica sobre pilar de formigó sense continuitat.

EAM015

  

Suport articulat en extrem de vano de biga o placa de formigó sobre pilar metàl·lic.

EAM016

  

Suport de biga metàl·lica continua sobre pilar de formigó.

EAM017

  

Suport de biga o placa de formigó continua sobre pilar metàl·lic.

EAM018

  

Unió en extrem de vano de biga metàl·lica amb pilar continu de formigó.

EAM019

  

Unió en extrem de vano de biga de formigó amb pilar metàl·lic superior e inferior.

EAM020

  

Unió en extrem de vano de biga metàl·lica articulada sobre pilar inferior de formigó i pilar superior metàl·lic.

EAM021

  

Unió en extrem de vano de biga o placa de formigó sobre pilar inferior de formigó i pilar superior metàl·lic.

EAM022

  

Unió en extrem de vano de biga o placa de formigó sobre pilar inferior metàl·lic i pilar superior de formigó.

EAM023

  

Unió de bigues metàl·liques discontinues sobre pilar continu de formigó.

EAM024

  

Unió de bigues encastades metàl·liques sobre pilar inferior de formigó i pilar superior metàl·lic.

EAM025

  

Unió de biga continua de formigó sobre pilar metàl·lic discontinu superior e inferior.

EAM026

  

Unió de biga plana continua de formigó sobre pilar metàl·lic continu superior e inferior.

EAM027

  

Unió de biga o placa continua de formigó sobre pilar inferior de formigó i pilar superior metàl·lic.

EAM028

  

Unió de biga metàl·lica amb biga o placa de formigó sobre pilar de formigó continu superior e inferior.

EAM029

  

Unió de biga metàl·lica amb biga de formigó sobre pilar inferior de formigó i pilar superior metàl·lic.

EAM030

  

Unió de biga o placa continua de formigó sobre pilar inferior metàl·lic i pilar superior de formigó.

EAM031

  

Unió de bigues metàl·liques encastades elàsticament sobre pilar inferior metàl·lic i pilar superior de formigó.

EAM032

  

Unió de biga metàl·lica articulada amb biga o placa de formigó sobre pilar inferior metàl·lic i pilar superior de formigó.

EAM833

  

Disposició de collarins metàl·lics en caps de pilars amb càrregues fluixes.

EAM933

  

Disposició de collarins metàl·lics en caps de pilars amb càrregues altes.

Detalls Constructius metàl·lics, de formigó i mixtos