Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls Constructius metàl·lics, de formigó i mixtos

 
   

Muntatge d'àbac de mitgera amb pilar metàl·lic.

Sostre bidireccional.

   

EAM508

   


  • Es col·locaran quatre perfils metàl·lics U, segons Documentació Tècnica, a igual distància de la cara superior i inferior del sostre.

  • El suport es rebrà del taller amb l'ancoratge incorporat.

  • Els perfils estaran soldats entre ells i al suport en tot el perímetre de contacte, amb un gruix del cordó de 7 mm.

  • En els encontres, el perfil U interromput portarà cobrejunts de continuïtat format per una platina d'acer de la mateixa àrea total de l'ala del perfil tallat, soldada en tot el seu perímetre amb un gruix del cordó de 2.5 mm.

  • Es col·locarà una espiral de 8 mm amb pas de 10 cm, col·locada en els dos braços d'ancoratge metàl·lic.

  • Les creuetes recomanades són per a sostres d'edificació amb sobrecàrregues convencionals i llums equilibrades. En altres casos es fa un càlcul més ajustat.