Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls Constructius metàl·lics, de formigó i mixtos

 
   

Unió en extrem de vano de biga o placa de formigó sobre pilar inferior de formigó i pilar superior metàl·lic.

   

EAM021

   


  • La placa d'ancoratge tindrà una amplària mínima superior als pilars que arribin al nus.

  • Les barres d'ancoratge depenen dels esforços pèssims que es desitja transmetre amb el pilar metàl·lic. Si són elevats, es possible que hagi que rigiditzar la seva base amb carteles laterals.