Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls Constructius de forjats inclinats

Comanda dels detalls constructius

   

Esquema bàsic d'acoblament, ancoratge i disposició de barres en elements inclinats amb armadures tallades.

Lloses amb malles prefabricades i sostres sense accions dinàmiques.

Acer B 400 S

   

FIX120