Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls Constructius metàl·lics, de formigó i mixtos

 
   

Desnivell major que el cantell de la llosa.

   

CSL008

   


  • Si el gruix B de l'element de connexió és igual que el de les lloses, aquest canvi pot establir-se pràcticament en qualsevol línia, treballant el conjunt d'una manera continua sense cap risc important.

  • Per a valors de B inferiors al gruix de la llosa ha de comprovar la unió; es recomana no utilitzar valors de B menors de 0.40 m.