Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

CSL: Lloses de Fonamentació

CSL098

  

Quadre de característiques. Lloses de fonamentació. (Quadre Tipus I).

CSL099

  

Quadre de característiques. Lloses de fonamentació. (Quadre Tipus II).

CSL001

  

Biga perimetral de vora.

CSL002-A

  

Pilar de vora sobre biga perimetral. Amb protecció especial.

CSL002-B

  

Pilar de vora sobre biga perimetral. Amb lateral encofrat.

CSL002-C

  

Pilar de vora sobre biga perimetral. Formigonat contra el terreny.

CSL003-A

  

Pilar de vora amb reforç a punxonament. Barres a 45º. Amb protecció especial.

CSL003-B

  

Pilar de vora amb reforç a punxonament. Barres a 45º. Amb lateral encofrat.

CSL003-C

  

Pilar de vora amb reforç a punxonament. Barres a 45º. Formigonat contra el terreny.

CSL004

  

Pilar central.

CSL005

  

Pilar central amb reforç a punxonament. Barres a 45º.

CSL006

  

Canvi de cantell inferior.

CSL007

  

Canvi de cantell superior.

CSL008

  

Desnivell major que el cantell de la llosa.

CSL009

  

Desnivell menor que el cantell de la llosa.

CSL010

  

Vall d'ascensor.

CSL011-A

  

Pilar de vora amb reforç a punxonament. Creuetes amb estreps. Amb protecció especial.

CSL011-B

  

Pilar de vora amb reforç a punxonament. Creuetes amb estreps. Amb lateral encofrat.

CSL011-C

  

Pilar de vora amb reforç a punxonament. Creuetes amb estreps. Formigonat contra el terreny.

CSL012

  

Pilar central amb reforç a punxonament. Creuetes amb estreps.

CSL013

  

Transició entre graelles de diferent orientació.

Detalls Constructius metàl·lics, de formigó i mixtos

Comanda dels detalls constructius