Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls Constructius metàl·lics, de formigó i mixtos

 
   

Vall d'ascensor en vora de mur amb lloses de fonamentació.

   

CCM008

   


  • En cas de trobar-se el nivell freàtic actuant sobre el vall, tindrà un lliscat interior de impermeabilització amb algun producte especial de reconeguda solvència.

  • L'armat del fons i els laterals del vall d'ascensor han de comprovar-se en funció de les seves dimensions. Es recomana utilitzar com a diàmetre mínim Ø12, a una separació mínima igual a la de la llosa.