Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

CCM: Murs de Contenció

CCM098

  

Quadre de característiques. Murs de contenció. (Quadre Tipus I).

CCM099

  

Quadre de característiques. Murs de contenció. (Quadre Tipus II).

CCM001

  

Enllaç en coronació de mur amb rampa.

CCM102

  

Enllaç en coronació de mur amb sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

CCM202

  

Enllaç en coronació de mur amb sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

CCM302

  

Enllaç en coronació de mur amb sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

CCM402

  

Enllaç en coronació de mur amb sostre unidireccional. Nervis in situ.

CCM502

  

Enllaç en coronació de mur amb sostre bidireccional. Blocs perduts.

CCM602

  

Enllaç en coronació de mur amb sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

CCM702

  

Enllaç en coronació de mur amb lloses massissa.

CCM003

  

Enllaç en coronació de mur amb biga de cantell o plana.

CCM104

  

Enllaç intermedi en mur de sostre unidireccional sobre ressalt en banqueta. Biguetes paralel·les.

CCM204

  

Enllaç intermedi en mur de sostre unidireccional sobre ressalt en banqueta. Biguetes pretensades.

CCM304

  

Enllaç intermedi en mur de sostre unidireccional sobre ressalt en banqueta. Biguetes de gelosia.

CCM404

  

Enllaç intermedi en mur de sostre unidireccional sobre ressalt en banqueta. Nervis in situ.

CCM504

  

Enllaç intermedi en mur de sostre reticular sobre ressalt en banqueta. Blocs perduts.

CCM604

  

Enllaç intermedi en mur de sostre reticular sobre ressalt en banqueta. Cassetó recuperable.

CCM704

  

Enllaç intermedi en mur de llosa massissa sobre ressalt en banqueta.

CCM005

  

Enllaç intermedi en mur de biga plana sobre ressalt en banqueta.

CCM106

  

Enllaç intermedi en mur construït en dues fases, de sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

CCM206

  

Enllaç intermedi en mur construït en dues fases, de sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

CCM306

  

Enllaç intermedi en mur construït en dues fases, de sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

CCM406

  

Enllaç intermedi en mur construït en dues fases, de sostre unidireccional. Nervis in situ.

CCM506

  

Enllaç intermedi en mur contruït en due fases, de sostre bidireccional. Blocs perduts.

CCM606

  

Enllaç intermedi en mur contruït en due fases, de sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

CCM706

  

Enllaç intermedi en mur construït en dues fases, de llosa massissa.

CCM007

  

Enllaç intermedi en mur construït en dues fases amb biga.

CCM008

  

Vall d'ascensor en vora de mur amb lloses de fonamentació.

CCM009

  

Vall d'ascensor en mur perimetral interrompint la seva sabata correguda.

CCM010-A

  

Pilar embegut en mur del mateix cantell. Amb protecció especial.

CCM010-B

  

Pilar embegut en mur del mateix cantell. Amb lateral encofrat.

CCM010-C

  

Pilar embegut en mur del mateix cantell. Formigonat contra el terreny.

CCM011

  

Pilar sobresortint en mur.

CCM811-A

  

Pilar sobresortint totalment embegut en mur. Amb protecció especial.

CCM811-B

  

Pilar sobresortint totalment embegut en mur. Amb lateral encofrat.

CCM811-C

  

Pilar sobresortint totalment embegut en mur. Formigonat contra el terreny.

CCM911

  

Pilar sobresortint tangent a mur.

CCM012

  

Inici de pilar en sabata correguda descentrada de mur.

CCM013

  

Inici de mur en llosa de fonamentació.

CCM014

  

Inici de mur en sabata correguda descentrada amb biga de fonamentació.

CCM015

  

Inici de mur en sabata correguda descentrada amb solera estructural.

CCM016

  

Inici de mur en sabata correguda centrada.

CCM017

  

Inici de mur en sabata correguda centrada amb solera estructural.

CCM018

  

Inici de mur en sabata correguda descentrada.

CCM019

  

Detall de les armadures horitzontals, en encontre en angle.

CCM020

  

Junt de formigonat. Vertical en mur.

CCM021

  

Junt de dilatació. Vertical en mur.

Detalls Constructius metàl·lics, de formigó i mixtos

Comanda dels detalls constructius