Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls Constructius de forjats inclinats

Comanda dels detalls constructius

   

Detalls de pilars metàl·lics.

Biga en cantonada en sostre inclinat.

Pendent ascendent.

   

FIU995

   


  • Es col·locaran perfils metàl·lics IPN d'acer A-42b, segons Documentació Tècnica.

  • El suport es rebrà del taller amb l'ancoratge incorporat.

  • Els perfils estaran soldats al suport en tot el perímetre de contacte, amb un gruix del cordó de 7 mm.

  • Es col·locarà una espiral de 8 mm amb pas de 10 cm.

  • Les creuetes recomanades són per a sostres d'edificació amb sobrecàrregues convencionals i llums equilibrades. En altres casos es fa un càlcul més ajustat.