Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls constructius de forjats inclinats

 
   

Suport entre vanos sobre paret de fàbrica resistent perpendicular a la inclinació de la coberta.

Sostre unidireccional.

Nervis in situ.

   

FIU426

   


  • El suport directe d'un sostre sobre murets de maó pot produir desarreglaments en la cantonada interior i una fissura a l'exterior sota el sostre. Es redueix el risc col·locant sota el sostre una petita planxa de material sintètic elàstic de 5 mm de gruix.