Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls constructius de forjats inclinats

 
   

Acabament en extrem de vano sobre paret de fàbrica resistent paral·lela a la inclinació de la coberta.

Sostre unidireccional.

Biguetes de gelosia paral·leles.

   

FIU323