Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls Constructius de forjats inclinats

Comanda dels detalls constructius

   

Suport en extrem de vano sobre muret de formigó amb qualsevol inclinació respecte a la de la coberta.

Sostre unidireccional.

Biguetes pretesades.

   

FIU231

   


  • Les armadures exteriors del muret s'han de doblegar i penetrar en la capa de compressió una longitud major o igual a Lh (>=30 cm).

  • Els 4Ø12 de coronació del muret són molt aconsellables per a evitar fissuracions de retracció i reforçar el mecanisme resistent del muret com a biga-paret.