Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls constructius de forjats inclinats

 
   

Canvi de cota amb desnivell menor que el cantell del sostre.

Llosa massissa inferior amb sostre bidireccional.

Cassetó recuperable.

   

FIR651

   


  • Comprovar que el positiu del bidireccional sigui de capacitat mecànica superior a la capacitat mecànica superior de la llosa en un eix del bidireccional.