Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls constructius de forjats inclinats

 
   

Detalls de pilars metàl·lics.

Àbac de cantonada en sostre inclinat.

Pendent descendent.

   

FIR074

   


  • Es col·locaran perfils metàl·lics IPN d'acer A-42b, segons Documentació Tècnica.

  • El suport es rebrà del taller amb l'ancoratge incorporat.

  • Els perfils estaran soldats al suport en tot el perímetre de contacte, amb un gruix del cordó de 7 mm.

  • Es col·locarà una espiral de 8 mm amb pas de 10 cm.

  • Les creuetes recomanades són per a sostres d'edificació amb sobrecàrregues convencionals i llums equilibrades. En altres casos es fa un càlcul més ajustat.