Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

EHU: Sostres unidireccionals

EHU298

  

Quadre de característiques. Dades del sostre. Unidireccional de biguetes pretensades. (Quadre Tipus I).

EHU299

  

Quadre de característiques. Dades del sostre. Unidireccional de biguetes pretensades. (Quadre Tipus II).

EHU398

  

Quadre de característiques. Dades del sostre. Unidireccional de biguetes de gelosia. (Quadre Tipus I).

EHU399

  

Quadre de característiques. Dades del sostre. Unidireccional de biguetes de gelosia. (Quadre Tipus II).

EHU498

  

Quadre de característiques. Dades del sostre. Unidireccional de nervis in situ. (Quadre Tipus I).

EHU499

  

Quadre de característiques. Dades del sostre. Unidireccional de nervis in situ. (Quadre Tipus II).

EHU101

  

Acabament en extrem de vano sobre paret de fàbrica resistent. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHU201

  

Suport en extrem de vano sobre paret de fàbrica resistent. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU301

  

Suport en extrem de vano sobre paret de fàbrica resistent. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU401

  

Suport en extrem de vano sobre paret de fàbrica resistent. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU102

  

Acabament entre vanos damunt de paret de fàbrica resistent. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHU202

  

Suport en extrem de vano sobre paret de fàbrica resistent. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU302

  

Suport entre vanos sobre paret de fàbrica resistent. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU402

  

Suport entre vanos sobre paret de fàbrica resistent. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU105

  

Biga plana en extrem de vano. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHU205

  

Biga plana en extrem de vano. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU305

  

Biga plana en extrem de vano. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU405

  

Biga plana en extrem de vano. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU106

  

Biga plana entre vanos. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHU206

  

Biga plana entre vanos. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU306

  

Biga plana entre vanos. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU406

  

Biga plana entre vanos. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU107

  

Extrem de vano sobre biga de cantell despenjada. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHU207

  

Extrem de vano sobre biga de cantell despenjada. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU307

  

Extrem de vano sobre biga de cantell despenjada. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU407

  

Extrem de vano sobre biga de cantell despenjada. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU108

  

Extrem de vano sobre biga de cantell invertida. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHU208

  

Extrem de vano sobre biga de cantell invertida. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU308

  

Extrem de vano sobre biga de cantell invertida. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU408

  

Extrem de vano sobre biga de cantell invertida. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU109

  

Biga de cantell despenjada interior. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHU209

  

Biga de cantell despenjada interior. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU309

  

Biga de cantell despenjada interior. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU409

  

Biga de cantell despenjada interior. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU110

  

Biga de cantell invertida interior. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHU210

  

Biga de cantell invertida interior. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU310

  

Biga de cantell invertida interior. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU410

  

Biga de cantell invertida interior. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU111

  

Canvi de cantell. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHU211

  

Canvi de cantell en línia de pilars. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU311

  

Canvi de cantell en línia de pilars. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU411

  

Canvi de cantell en línia de pilars. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU112

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell del sostre. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHU212

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell del sostre en línia de pilars. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU312

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell del sostre en línia de pilars. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU412

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell del sostre en línia de pilars. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU113

  

Vall d'ascensor penjat del sostre. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHU213

  

Vall d'ascensor penjat del sostre. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU313

  

Vall d'ascensor penjat del sostre. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU413

  

Vall d'ascensor penjat del sostre. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU114

  

Canvi de cota amb desnivell menor que el cantell del sostre. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHU214

  

Canvi de cota amb desnivell menor que el cantell del sostre en línia de pilars. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU314

  

Canvi de cota amb desnivell menor que el cantell del sostre en línia de pilars. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU414

  

Canvi de cota amb desnivell menor que el cantell del sostre en línia de pilars. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU115

  

Transició a llosa massissa del mateix cantell en voladiu. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHU215

  

Transició a llosa massissa del mateix cantell en voladiu. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU315

  

Transició a llosa massissa del mateix cantell en voladiu. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU415

  

Transició a llosa massissa del mateix cantell en voladiu. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU116

  

Transició a llosa massissa de menor cantell en voladiu enrasada superiorment. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHU216

  

Transició a llosa massissa de menor cantell en voladiu enrasada superiorment. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU316

  

Transició a llosa massissa de menor cantell en voladiu enrasada superiorment. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU416

  

Transició a llosa massissa de menor cantell en voladiu enrasada superiorment. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU117

  

Transició a llosa massissa de menor cantell en voladiu enrasada inferiorment. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHU217

  

Transició a llosa massissa de menor cantell en voladiu enrasada inferiorment. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU317

  

Transició a llosa massissa de menor cantell en voladiu enrasada inferiorment. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU417

  

Transició a llosa massissa de menor cantell en voladiu enrasada inferiorment. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU218

  

Biga de lligat mínima en vora de voladiu. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU318

  

Biga de lligat mínima en vora de voladiu. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU418

  

Biga de lligat mínima en vora de voladiu. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU219

  

Junt de dilatació en biga de cantell. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU319

  

Junt de dilatació en biga de cantell. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU419

  

Junt de dilatació en biga de cantell. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU020

  

Massissat intermedi en vano de biguetes millorant el repart transversal.

EHU021

  

Creueta transversal damunt de pilars per a biga de base ampla.

EHU122

  

Encontre de sostres inclinats en biga carener. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHU222

  

Encontre de sostres inclinats en biga carener. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU322

  

Encontre de sostres inclinats en biga carener. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU422

  

Encontre de sostres inclinats en biga carener. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU223

  

Junt de dilatació a mitja fusta. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU323

  

Junt de dilatació a mitja fusta. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU423

  

Junt de dilatació a mitja fusta. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU124

  

Transició a llosa massissa del mateix cantell amb sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHU224

  

Transició a llosa massissa del mateix cantell amb sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU324

  

Transició a llosa massissa del mateix cantell amb sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU424

  

Transició a llosa massissa del mateix cantell amb sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU125

  

Canvi de cantell. Sostre unidireccional amb llosa massissa. Biguetes paralel·les.

EHU225

  

Canvi de cantell en línia de pilars. Sostre unidireccional amb llosa massissa. Biguetes pretensades.

EHU325

  

Canvi de cantell en línia de pilars. Sostre unidireccional amb llosa massissa. Biguetes de gelosia.

EHU425

  

Canvi de cantell en línia de pilars. Sostre unidireccional amb llosa massissa. Nervis in situ.

EHU126

  

Canvi de cota en línia de pilars amb desnivell menor que el cantell del sostre. Llosa massissa superior amb sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHU226

  

Canvi de cota en línia de pilars amb desnivell menor que el cantell del sostre. Llosa massissa superior amb sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU326

  

Canvi de cota en línia de pilars amb desnivell menor que el cantell del sostre. Llosa massissa superior amb sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU426

  

Canvi de cota en línia de pilars amb desnivell menor que el cantell del sostre. Llosa massissa superior amb sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU127

  

Canvi de cota amb desnivell menor que el cantell del sostre. Llosa massissa inferior amb sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHU227

  

Canvi de cota en línia de pilars amb desnivell menor que el cantell del sostre. Llosa massissa inferior amb sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU327

  

Canvi de cota en línia de pilars amb desnivell menor que el cantell del sostre. Llosa massissa inferior amb sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU427

  

Canvi de cota en línia de pilars amb desnivell menor que el cantell del sostre. Llosa massissa inferior amb sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU128

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell del sostre. Sostre unidireccional amb llosa massissa superior. Biguetes paralel·les.

EHU228

  

Canvi de cota en línia de pilars amb desnivell major que el cantell del sostre. Sostre unidireccional amb llosa massissa superior. Biguetes pretensades.

EHU328

  

Canvi de cota en línia de pilars amb desnivell major que el cantell del sostre. Sostre unidireccional amb llosa massissa superior. Biguetes de gelosia.

EHU428

  

Canvi de cota en línia de pilars amb desnivell major que el cantell del sostre. Sostre unidireccional amb llosa massissa superior. Nervis in situ.

EHU129

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell del sostre. Sostre unidireccional amb llosa massissa inferior. Biguetes paralel·les.

EHU229

  

Canvi de cota en línia de pilars amb desnivell major que el cantell del sostre. Sostre unidireccional amb llosa massissa inferior. Biguetes pretensades.

EHU329

  

Canvi de cota en línia de pilars amb desnivell major que el cantell del sostre. Sostre unidireccional amb llosa massissa inferior. Biguetes de gelosia.

EHU429

  

Canvi de cota en línia de pilars amb desnivell major que el cantell del sostre. Sostre unidireccional amb llosa massissa inferior. Nervis in situ.

EHU230

  

Canvi d'orientació de panys en biga plana. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU330

  

Canvi d'orientació de panys en biga plana. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU430

  

Canvi d'orientació de panys en biga plana. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU231

  

Canvi d'orientació en biga de cantell despenjada interior. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU331

  

Canvi d'orientació en biga de cantell despenjada interior. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU431

  

Canvi d'orientació en biga de cantell despenjada interior. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU232

  

Canvi d'orientació en biga de cantell invertida interior. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHU332

  

Canvi d'orientació en biga de cantell invertida interior. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU432

  

Canvi d'orientació en biga de cantell invertida interior. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU233

  

Canvi d'orientació en suport damunt de paret de fàbrica resistent. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHU333

  

Canvi d'orientació en suport damunt de paret de fàbrica resistent. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHU433

  

Canvi d'orientació en suport damunt de paret de fàbrica resistent. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHU034

  

Disposició de negatius en sostres unidireccionals de biguetes no enfrontades.

Detalls Constructius metàl·lics, de formigó i mixtos