Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

EHL: Lloses Massisses

EHL798

  

Quadre de característiques. Dades de la llosa. (Quadre Tipus I).

EHL799

  

Quadre de característiques. Dades de la llosa. (Quadre Tipus II).

EHL701

  

Suport en extrem de vano sobre paret de fàbrica resistent.

EHL702

  

Suport entre vanos sobre paret de fàbrica resistent.

EHL705

  

Biga plana interior.

EHL706

  

Extrem de vano sobre biga de cantell despenjada.

EHL707

  

Extrem de vano sobre biga de cantell invertida.

EHL708

  

Biga de cantell despenjada interior.

EHL709

  

Biga de cantell invertida interior.

EHL710

  

Armadura de muntatge d'àbac central amb pilar de formigó.

EHL711

  

Armadura de muntatge d'àbac de mitgera amb pilar de formigó.

EHL712

  

Armadura de muntatge d'àbac d'angle amb pilar de formigó.

EHL716

  

Secció d'àbac central despenjat.

EHL719

  

Tirants verticals en extrem de voladiu per unificar deformacions.

EHL721

  

Reforç a punxonament amb barres a 45º disposades radialment.

EHL722

  

Canvi de cantell en línia de pilars.

EHL723

  

Canvi de cota amb desnivell menor que el cantell de la llosa.

EHL724

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell de la llosa en línia de pilars.

EHL725

  

Canvi de cota amb desnivell major que el cantell de la llosa en zona intermèdia vano.

EHL726

  

Transició a llosa massissa de menor cantell en voladiu enrasada superiorment.

EHL727

  

Transició a llosa massissa de menor cantell en voladiu enrasada inferiorment.

EHL728

  

Vall d'ascensor penjat de la llosa massissa.

EHL729

  

Reforç de forat no previst en llosa massissa.

EHL730

  

Forat en llosa massissa resolt amb bigues perimetrals.

EHL731

  

Forat en extrem amb biga de cantell invertida.

EHL732

  

Forat en extrem amb biga de cantell despenjada.

EHL733

  

Reforç de cosit en angle de forats.

EHL734

  

Forat inevitable en biga de vora.

EHL735

  

Biga de lligat mínima en vora de voladiu.

EHL736

  

Junt de dilatació a mitja fusta.

EHL737

  

Llosa inclinada en planta baixa damunt de mur per a la formació d'escala.

EHL738

  

Junt de dilatació en biga de cantell.

EHL739

  

Encontre de lloses inclinades en biga carener.

EHL740

  

Detall de vora extrema de llosa.

Detalls Constructius metàl·lics, de formigó i mixtos

Comanda dels detalls constructius