Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

EHI: Rampes

EHI098

  

Quadre de característiques. Rampes de formigó armat. (Quadre Tipus I).

EHI099

  

Quadre de característiques. Rampes de formigó armat. (Quadre Tipus II).

EHI001

  

Contacte lateral de rampa amb mur pantalla.

EHI002

  

Contact lateral de rampa amb mur de contenció.

EHI003

  

Suport lateral de rampa sobre paret de fàbrica resistent tangent a mur pantalla.

EHI004

  

Suport lateral de rampa sobre paret de fàbrica resistent tangent a mur de contenció.

EHI005

  

Suport lateral de rampa sobre muret de formigó tangent a mur pantalla.

EHI006

  

Suport lateral de rampa sobre muret de formigó tangent a mur de contenció.

EHI107

  

Acord de rampa en biga plana. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHI207

  

Acord de rampa en biga plana. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHI307

  

Acord de rampa en biga plana. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHI407

  

Acord de rampa en biga plana. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHI507

  

Acord de rampa en biga plana. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHI607

  

Acord de rampa en biga plana. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHI707

  

Acord de rampa en sostre de llosa massissa.

EHI108

  

Arrencada de rampa en biga plana. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EHI208

  

Arrencada de rampa en biga plana. Sostre unidireccional. Biguetes pretensades.

EHI308

  

Arrencada de rampa en biga plana. Sostre unidireccional. Biguetes de gelosia.

EHI408

  

Arrencada de rampa en biga plana. Sostre unidireccional. Nervis in situ.

EHI508

  

Arrencada de rampa en biga plana. Sostre bidireccional. Blocs perduts.

EHI608

  

Arrencada de rampa en biga plana. Sostre bidireccional. Cassetó recuperable.

EHI708

  

Arrencada de rampa en sostre de llosa massissa.

EHI009

  

Suport central de rampa sobre biga mitjançant muret de fàbrica.

EHI010

  

Suport central de rampa sobre biga de cantell construida en dues fases.

EHI011

  

Enjovament central de rampa en biga de cantell.

EHI012

  

Suport de rampa en pilar amb reforç a punxonament. Barres a 45º.

EHI013

  

Suport lateral de rampa sobre muret de fàbrica suportada per biga.

EHI014

  

Suport lateral de rampa sobre biga de cantell.

EHI015

  

Suport lateral de rampa sobre biga plana.

EHI016

  

Suport lateral de rampa sobre paret de fàbrica resistent.

EHI017

  

Suport lateral de rampa sobre muret de formigó.

EHI018

  

Arrencada de rampa sobre muret de fàbrica en biga de fonamentació.

EHI019

  

Arrencada de rampa sobre muret de formigó en biga de fonamnetació.

EHI020

  

Arrencada de rampa sobre muret de fàbrica en sabata correguda.

EHI021

  

Arrencada de rampa sobre muret de fàbrica en llosa de fonamentació.

EHI022

  

Arrencada de rampa sobre muret de formigó en sabata correguda.

EHI023

  

Arrencada de rampa sobre muret de formigó en llosa de fonamentació.

EHI024

  

Canvi de pendent en rampa > 180º.

EHI025

  

Canvi de pendent en rampa < 180º.

EHI026

  

Quadre d'armats de rampa.

EHI027

  

Suport de rampa en pilar amb reforç a punxonament. Creuetes amb estreps.

Detalls Constructius metàl·lics, de formigó i mixtos

Comanda dels detalls constructius