Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

EDX: Detalls Especials. Pilars. Jàsseres

EDP098

  

Quadre de característiques. Pilars de formigó armat. (Quadre Tipus I).

EDP099

  

Quadre de característiques. Pilars de formigó armat. (Quadre Tipus II).

EDP001

  

Esquema d'armat de pilars en unions amb bigues i sostres sense accions dinàmiques.

EDP002

  

Esquema d'armat de pilars en unions amb bigues i sostres amb accions dinàmiques.

EDP003

  

Taula d'estreps per a pilars i detalls de tancament.

EDP004

  

Grups de barres de pilars.

EDV098

  

Quadre de característiques. Bigues de formigó armat. (Quadre Tipus I).

EDV099

  

Quadre de característiques. Bigues de formigó armat. (Quadre Tipus II).

EDV001

  

Acord de bigues en pilar extrem.

EDV002

  

Estreps de bigues.

EDV003

  

Recobriments i separacions entre barres en bigues.

EDV004

  

Enllaç de biga de cantell amb biga. Negatius en pota.

EDV005

  

Enllaç de biga de cantell amb biga. Negatius passants.

EDV007

  

Enjovament biga plana amb biga de cantell.

EDV008

  

Enjovament entre dues bigues planes.

EDG001

  

Estructures d'edificació. Taula d'ambients. Classes generals d'exposició.

EDG002

  

Característiques de la fàbrica de maó.

EDG003

  

Quadre de diàmetre mínim de doblat.

EDG004

  

Taula de recobriments nominals. Execució normal.

EDG005

  

Disposició de separadors.

EDG006

  

Taula de característiques de formigons.

Detalls Constructius metàl·lics, de formigó i mixtos

Comanda dels detalls constructius