Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

EAG: Estructura Metàl·lica

EAG001

  

Alternatives de soldadures.

EAG002

  

Perns d'ancoratge.

EAG003

  

Suport en extrem de vano sobre biga metàl·lica. Sostre unidireccional. Biguetes metàl·liques.

EAG004

  

Suport en extrem de vano amb sostre embegut en biga metàl·lica despenjada. Sostre unidireccional. Biguetes metàl·liques.

EAG005

  

Suport en extrem de vano amb sostre embegut en biga metàl·lica de cantell inferior. Sostre unidireccional. Biguetes metàl·liques.

EAG006

  

Suport entre vanos sobre biga metàl·lica. Sostre unidireccional. Biguetes paralel·les.

EAG007

  

Suport entre vanos amb sostre embegut en biga metàl·lica despenjada. Sostre unidireccional. Biguetes metàl·liques.

EAG008

  

Suport entre vanos amb sostre embegut en biga metàl·lica de cantell inferior. Sostre unidireccional. Biguetes metàl·liques.

EAG009

  

Unions clàssiques per pòrtics semirígids metàl·lics.

EAG010

  

Acoblament màxim de bigues metàl·liques.

EAG011

  

Acoblamnet màxim de pilars metàl·lics.

EAG012

  

Enllaç semirígid en extrem de vano de biga amb pilar (HEB) d'última planta.

EAG812

  

Enllaç semirígid en extrem de vano de biga amb pilar (2 UPN amb plantabandes d'unió) d'última planta.

EAG912

  

Enllaç semirígid en extrem de vano de biga amb pilar (2 UPN tancats) d'última planta.

EAG013

  

Enllaç articulat en extrem de vano de biga amb pilar (HEB) d'última planta.

EAG813

  

Enllaç articulat en extrem de vano de biga amb pilar (2 UPN amb platablandes) d'última planta.

EAG913

  

Enllaç articulat en extrem de vano de biga amb pilar (2 UPN tancats) d'última planta.

EAG014

  

Enllaç semirígid en línia de pilars de biga amb pilar (HEB) d'última planta.

EAG814

  

Enllaç semirígid en línia de pilars de biga amb pilar (2 UPN amb platabanda) d'última planta.

EAG914

  

Enllaç semirígid en línia de pilars de biga amb pilar (2 UPN tancats) d'última planta.

EAG015

  

Enllaç articulat en línia de pilars de biga amb pilar (HEB) d'última planta.

EAG815

  

Enllaç articulat en línia de pilars de biga amb pilar (2 UPN amb platabandes d'unió) d'última planta.

EAG915

  

Enllaç articulat en línia de pilars de biga amb pilar (2 UPN tancats) d'última planta.

EAG016

  

Enllaç semirígid en extrem de vano de biga amb pilar (HEB).

EAG816

  

Enllaç semirígid en extrem de vano de biga amb pilar (2 UPN amb platabandes d'unió).

EAG916

  

Enllaç semirígid en extrem de vano de biga amb pilar (2 UPN tancats).

EAG017

  

Enllaç articulat en extrem de vano de biga amb pilar (HEB).

EAG817

  

Enllaç articulat en extrem de vano de biga amb pilar (2 UPN amb platabandes d'unió).

EAG917

  

Enllaç articulto en extrem de vano de biga amb pilar (2 UPN tancats).

EAG018

  

Enllaç semirígid en línia de pilars de biga i pilar amb biga i pilar (HEB).

EAG818

  

Enllaç semirígid en línia de pilars de biga i pilar amb biga i pilar (2 UPN amb platabandes d'unió)

EAG918

  

Enllaç semirígid en línia de pilars de biga i pilar amb biga i pilar (2 UPN tancats).

EAG019

  

Enllaç articulat en línia de pilars de biga i pilar amb biga i pilar (HEB).

EAG819

  

Enllaç articulat en línia de pilars de biga i pilar amb biga i pilar (2 UPN amb platabandes d'unió).

EAG919

  

Enllaç articulat en línia de pilars de biga i pilar amb biga i pilar (2 UPN tancats).

EAG020

  

Enjovament eentre bigues metàl·liques de diferent cantell.

EAG021

  

Enjovament entre bigues metàl·liques del mateix cantell.

EAG022

  

Enjovament en continuitat entre bigues metàl·liques de diferent cantell.

EAG023

  

Enjovament en continuitat entre bigues metàl·liques del mateix cantell amb torsió.

Detalls Constructius metàl·lics, de formigó i mixtos

Comanda dels detalls constructius