Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

CSZ: Sabates de Fonamentació

CSZ098

  

Quadre de característiques. Sabates de fonamentació. (Quadre Tipus I).

CSZ099

  

Quadre de característiques. Sabates de fonamentació. (Quadre Tipus II).

CSZ001

  

Sabata aïllada.

CSZ002

  

Sabata combinada de dos pilars.

CSZ003

  

Petit desnivell en fonamentació =< 1 m.

CSZ004

  

Sabata sobre pou de fonamentació.

CSZ005

  

Vall d'ascensor.

CSZ006

  

Inici de pilar en vall d'ascensor.

CSZ007

  

Unió de sabates a diferent nivell.

CSZ008

  

Sostre sanitari suportat en muret de fàbrica resistent.

CSZ009

  

Sostre sanitari suportat en muret de formigó.

CSZ010

  

Sabata sense junt de dilatació.

CSZ011

  

Biga de lligat entre sabates.

CSZ012

  

Sabata amb nan.

CSZ013-A

  

Sabata mitgera i d'angle, amb bigues centradores. Amb protecció especial.

CSZ013-B

  

Sabata mitgera i d'angle, amb bigues centradores. Amb lateral encofrat.

CSZ013-C

  

Sabata mitgera i d'angle, amb bigues centradores. Formigonat contra el terreny.

CSZ014

  

Sabata aïllada amb solera incorporada.

CSZ015

  

Biga de fonamentació amb solera incorporada.

Detalls Constructius metàl·lics, de formigó i mixtos

Comanda dels detalls constructius