Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls Constructius metàl·lics, de formigó i mixtos

Comanda dels detalls constructius

   

Enllaç intermedi en mur pantalla mitjançant angulars continus.

Llosa massissa.

   

CCP706

   


  • Mecànicament la unió respon a un simple suport sense encastament. Atenció a les armadures de flexió positiva, ja que poden quedar-se curtes segons el model de càlcul utilitzat a l'anàlisi de la placa, perquè la eficàcia de les armadures negatives és molt petita.

  • Els valors proporcionats corresponen a sostres d'edificació amb una càrrega total que no supera els 1.000 kp/m² i llums no majors de 6 metres.

  • Si s'adopta la solució d'angulars discontinus ha de calcular aquests, els cargols d'ancoratge i la biga de vora.

  • S'han de protegir adequadament contra la corrosió els elements metàl·lics de l'enllaç, sent imprescindible el segellat de l'aresta superior del sostre en contacte amb el mur per a evitar filtracions.