Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls Constructius metàl·lics, de formigó i mixtos

Comanda dels detalls constructius

   

Enllaç intermedi en mur pantalla.

Sostre unidireccional.

Biguetes paralel·les.

   

CCP106

   


  • Ja que el sostre es sosté entre les bigues, que en aquest cas es disposen ortogonalment a la pantalla, no cal, en principi, establir més unió entre el sostre i la pantalla que la causada per la fricció i adherència entre formigons.

  • Cal establir mecanismes de suport de les càrregues de mur, ja que no és acceptable que aquests es confien exclusivament a la capa de compressió del sostre. Es recomana incloure el detall EHU020 en el plànol de planta del sostre.

  • També s'hauria d'utilitzar el detall EHU020 si la flexió transversal gravitatòria del sostre és important.