Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls Constructius metàl·lics, de formigó i mixtos

 
   

Inici de pilar en biga de coronació de mur pantalla.

Amb lateral encofrat.

   

CCP001-B

   


  • El cantell de la biga de coronació ha de ser major o igual a 2/3 de la longitud d'ancoratge Lb.

  • El sostre estarà habitualment encastat en la biga de coronació, el que obliga a construir aquesta en dues fases.