Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls Constructius de forjats inclinats

Comanda dels detalls constructius

   

Detall de vora extrem perpendicular al sostre.

Sostre bidireccional.

Blocs perduts.

   

FIR531-A

   


  • El recobriment lateral de la biga (cèrcol) de vora ha de ser d'uns 5 cm per a que les potes dels negatius que voregen aquesta tinguin el recobriment adequat. El coster ha de quedar separat dels estreps 5 cm.