Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

Detalls Constructius metàl·lics, de formigó i mixtos

Comanda dels detalls constructius

   

Pilar de vora sobre biga perimetral.

Amb lateral encofrat.

   

CSL002-B

   


  • Quan la llosa incideixi sobre una mitgera construïda, ha de disposar una planxa continua de poliestirè de 2 a 5 cm de gruix per a evitar unions que produeixin interferències addicionals entre fonamentacions.

  • Encara que no calgui sempre reforçar les vores de les lloses, es recomana disposar una biga embeguda i amb estreps. Els estreps són molt importants de cara al possible punxonament que podrien originar els pilars i també ajuden a suportar la graella superior d'armadures.

  • Per a lloses de cantell < 40 cm l'ample A de la biga de vora serà A = H. Per a valors superiors, A >= 40 cm.